Viet Nam News

အာရွ၏ အ၀တ္အထည္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမွာ ၂၀၃၀ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ၂ဒသမ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္႔ကား ႀကီးထြားလာဖြယ္ ရွိေနေသာေၾကာင့္......

3 years 2 months ago
1 Hit

ဥေရာပ ၅ ႏိုင္ငံအား ဗီဇာေလွ်ာ့ရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းသို႔ ထပ္ထည့္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ဗီယက္နမ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္ တန္ဒန္းက ဇြန္၁၈ တြင္ သေဘာတူခဲ့ရာ .....

3 years 3 months ago
1 Hit