တိုက်ိဳ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးကို ငါးႏွစ္အတြင္း ယန္း ထရီယံ ၆၀၀................

2 years 10 months ago
2,521 Hits

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ သတ္မွတ္ထားၾကသည့္ All Nippon Airlines ANA............

2 years 11 months ago
1 Hit

ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ တြင္ ပထမဆုံးအျဖစ္ ဂ်ပန္စစ္တပ္အေနျဖင့္...............

3 years 1 week ago
1 Hit

ဂ်ပန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔က စီးပြားေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးတြင္ ဆက္ဆံမႈခိုင္ျမဲေရး ဦးတည္ရည္မွန္းထားရာ..................

3 years 1 week ago
1 Hit

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အီတာယူမုန္တိုင္းတိုက္ခိုက္ျပီးေနာက္ ေရၾကီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚစဥ္အတြင္း................

3 years 2 weeks ago
1 Hit

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းသိုပ အီတာယူတိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က..............

3 years 2 weeks ago
1 Hit

ဂ်ပန္စစ္တပ္ အားႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ တပ္ျဖန္႔ခ်ႏိုင္ ခြင့္ရွိလာမည့္ ဥပေဒသစ္အား ဆန္႔က်င္သည့္................

3 years 3 weeks ago
1 Hit

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဆာဂါမီဟာရာ အရပ္တြင္ရွိေသာ အေမရိကန္စစ္ အေျခစိုက္စခန္းတြင္.............

3 years 1 month ago
955 Hits

ဂ်ပန္က ကိုရီးယားကို ၃၅ ႏွစ္ၾကာ သိမ္းပိုက္ထားမႈ အဆုံးသတ္ျပီး မဟာမိတ္အဖြဲ႔ထံ.................

3 years 1 month ago
1 Hit

ဒုတိယကမာၻစစ္ အဆုံးသတ္ျခင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လူေပါင္း ၇၄၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္းေသဆုံးခဲ့သည့္ နာဂါစကီႏ်ဴကလီးယားဗုံးၾကဲမႈ.............

3 years 1 month ago
1 Hit

Pages