သည္ေနးရွင္း

ႏိုဘယ္ဆုရွင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရသစ္က မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆးဝါးမ်ား အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေရးက ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ႏ...

2 years 2 months ago
13,611 Hits

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အလြဲသုံးစားလုပ္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ားစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဆာမြတ္ဆက္ခြန္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး......................

2 years 3 months ago
33,705 Hits

လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လာအိုထံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မီဂါ၀ပ္ ၃၀၀ ကို ဝယ္ယူတင္သြင္းရန္ရွိေၾကာင္း.............

2 years 7 months ago
5,323 Hits

ဆန္စပါးစုိက္ပ်ဳိးမႈ ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေရရွည္အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီး ၀င္ေငြေကာင္းမည့္ အျခားအစားထိုး သီးႏွံမ်ား..............................

1 year 10 months ago
3,564 Hits

ဆန္စပါးေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲၾကံဳေနရသည့္ ထုိင္းလယ္သမားမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္..................

1 year 10 months ago
7,532 Hits

ထိုင္းႏိုင္ငံ Pathum Thani ျပည္နယ္ Thanyaburi ခ႐ုိင္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က အိမ္ရာမဲ့သုံးဦးအား..................

1 year 11 months ago
80,689 Hits

ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ေဆာင္ခလာခ႐ိုင္ ဆာဒါး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရာဘာစိုက္ခင္းတစ္ခုအတြင္း တရား၀င္ေနထုိင္ခြင့္အေထာက္အထားမရွိသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ခုနစ္ဦးကို ရဲမ်ားက............

 ...

2 years 10 hours ago
4,591 Hits

ထိုင္းႏိုင္ငံ တက္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းက ေစာင့္ေရွာက္ထားရသည့္ စြန္႔ပစ္ခံျမန္မာကေလးငယ္ ၆၉ ဦးကို ................

2 years 1 month ago
5,993 Hits

အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားတူမွ်မႈ မရရွိႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ အျငင္းပြားေနသည့္...............

2 years 2 months ago
3,791 Hits

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ တက္ခ္ခ႐ိုင္႐ံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား  ၁၈၀၀၀ အနက္  ေဆးစစ္မႈခံယူခဲ့သူ ၅၀၀ တြင္ .............

2 years 2 months ago
2,820 Hits

Pages