ေနသာ

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းထိန္ ပါတီမွႏႈတ္ထြက္သည့္ စာတစ္ေစာင္....................................

7 months 3 weeks ago
60,893 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္) ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္​ ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ညစ္ညမ္းစြာဆဲဆုိခဲ့သည္ဟုဆိုသူႏွစ္ဦးအား ေဇယ်ာသီရီၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)...

8 months 3 weeks ago
54,557 Hits

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ (ၿငိမ္း) လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား.................

9 months 2 weeks ago
48,485 Hits

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခက္အခဲအားလုံးကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရင္ဆုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး......................................

9 months 3 weeks ago
9,731 Hits

၂၁ ရာစုပင္လုံ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈသည္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္ ့ရွိေၾကာင္း ................

9 months 3 weeks ago
7,231 Hits

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ မၿပိဳလဲေစမည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ပါ၀င္သင့္ ...............

9 months 3 weeks ago
10,273 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁ ။  ။ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဒုတိယေန႔တြင္ “ ဝ ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ (UWSA/UWSP) တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ ့ညီလာခံအဖြဲ ့အေပၚ နုိင္ငံေရးအရခြဲ...

9 months 3 weeks ago
27,444 Hits

ျမန္မာနုိင္ငံ ေဆးလိပ္ ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ သတိေပးရုပ္ပုံ ႏွင့္ စာသားမ်ား ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ..................

9 months 3 weeks ago
5,169 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၆ ။                  ။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူသတ္မုိင္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္း ၊ သုိမွီထားျခင္း ၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လႊဲ ေျပာင္းျခင္းတုိ ့ကုိ တားျမစ္ျခင္း ႏွင့္ ၎...

10 months 2 days ago
8,127 Hits

လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳလုိက္သည့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္...............

10 months 3 days ago
5,882 Hits

Pages