ယူပီအိုင်

အဖွားအိုတစ်ယောက်အား ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း ဆဲရေးနေသည့် ကြက်တူရွေး...သတင်းပုံ။ ဓာတ်ပုံ - ယူပီအိုင်။

Pages