႐ႈမဝေအာင္

အလုပ္အကိုင္ျပပြဲမ်ားတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဘြဲရမ်ားသာမက..................

2 years 6 months ago
2,261 Hits

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ပတ္မီးရထား................

2 years 7 months ago
2,949 Hits

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္.................

2 years 8 months ago
2,848 Hits

မဂၤလာပါရွင္ 7 Mins  အစီစဥ္ကေန ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒီတစ္ပါတ္ ဒီအစီစဥ္ကေန.................

2 years 8 months ago
2,455 Hits

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရီးသည္အေနနဲ႔ ေျပာလို႔ရွိရင္ေတာ့ ခရီးသည္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ Supply ေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိရမယ္ဆိုတာကို..................

2 years 8 months ago
3,449 Hits

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ.................

2 years 9 months ago
1 Hit

Pages