႐ႈမဝေအာင္

အိမ္ယာ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘဏ္အေနနဲ႔ ေခ်းေငြ ေပးရတဲ့ လုပ္ငန္းက ႏွစ္မ်ိဳး ရွိတာေပါ့။ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ အိမ္ယာေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့လူေတြ...............

2 years 8 months ago
2,144 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကုိ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပုိၿပီးေတာ့ ဝင္ေရာက္လာမလားဆုိတာက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္စရာျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမုိရရွိႏုိင္မွာျ...

2 years 8 months ago
2,833 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကုိ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ပုိၿပီးေတာ့ ၀င္ေရာက္လာမလားဆုိတာက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမုိရရွိႏုိင္မွာ...

2 years 8 months ago
14,323 Hits

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔အတူ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိမႈ အေျခေနကုိပါ ျမင္ေတြ႕လာေနရပါတယ္။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း တုိးတက္မႈအေနနဲ႔ လာမယ့္...

2 years 9 months ago
2,984 Hits

“စီးပြားေရးသမားေတြ ဒုကၡေရာက္သြား ေလာက္ေအာင္ က်ေတာ္တို႔ မလုပ္ပါဘူး” ဒီစကားကို ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေဒၚလာကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္ရထားတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ လိုင္စင္ျ...

2 years 9 months ago
4,819 Hits

ဒီတစ္ပါတ္ ဒီအစီအစဥ္ကေန ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း မယ့္သူကေတာ့ Myamar Marko Company လီမိတက္ရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မွဴး ဒါ႐ိုက္တာ ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္ကေတာ့ ရယ္ဒီငါးေသတၱာနဲ႔ အသင့္...

2 years 10 months ago
2,143 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံက ေတးသီခ်င္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်းကြက္ထဲမွာေတာ့ ခုိးကူးေခြဆုိတဲ့..............

1 year 10 months ago
9,596 Hits

မေၾကလည္တာနဲ႔ နားမလည္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။ တစ္ခါ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊စီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရးေကာ္မတီက သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ အဲဒီ့လုပ္ငန္းခြင္ေတြကုိ သြ...

2 years 1 month ago
7,738 Hits

အခုဆုိရင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းက ႏွစ္ ၁၀၀ ဆုိတဲ့အခ်ိန္ကုိ ေရာက္ရွိေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ကေရႊထီးေဆာင္းခဲ့တဲ့..................

2 years 1 month ago
12,936 Hits

ကၽြန္မတို႔ စဥ္းစားရမွာက ဒီက်ဴးေက်ာ္ေတြ ဘယ္ႏွခုႏွစ္တည္းက စျဖစ္ေနတာလဲ..............

2 years 3 months ago
11,362 Hits

Pages