႐ႈမဝေအာင္

အမွန္ေတာ့ သမီးေျပာတာ ကမာၻ႔ရာဘာ ျမန္မာ့ရာဘာဆုိၿပီးေတာ့ ရာဘာေစ်းကြက္ဆုိတာ အတူတူပဲ သမီး။ ကမာၻကက်လုိ႔.......................

2 years 2 months ago
6,286 Hits

ဒီဇြန္လ တစ္ရက္ေန႔မွာပဲ ျမန္မာျပည္က စီးပြားေရးပညာသင္ၾကားေပးတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Strategy First ကုိ.................

2 years 3 months ago
6,644 Hits

ႏုိင္ငံ့လူဦးေရအမ်ားစုမွီခုိေနတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးစီးပြားကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ အဓိကထားခဲ့ေပမယ့္ ......................................

2 years 4 months ago
2,116 Hits

ဒီတစ္ပတ္ ဒီအစီစဥ္ကေန ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမယ့္ သူကေတာ့ သူရဆြဇ္ ကုမၸဏီလီမိတက္က အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္သူရ...................

2 years 4 months ago
11,285 Hits

ဒီတစ္ပါတ္ 7minutes အစီစဥ္ကေန ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမယ့္သူကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္းစပါး အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စိုးထြန္း................

2 years 6 months ago
2,081 Hits

ဒီတစ္ပါတ္ 7 Minutes အစီစဥ္ကေန ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသူကေတာ့ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးနဲ႔ လႈမႈေရးအႀကံေပးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြဋ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ သမၼတကို စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔...

2 years 7 months ago
5,623 Hits

 ယခုတင္ဆက္မည့္ 7 Minutes အစီအစဥ္တြင္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး.................

2 years 7 months ago
3,796 Hits

ဒီတစ္ပါတ္ 7 Mins  အစီစဥ္ကေန ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမယ့္သူကေတာ့ Pro One Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ိဳးေထြး.............

2 years 7 months ago
3,906 Hits

ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္က စုေပါင္းအေဆာက္အဦးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္............

2 years 7 months ago
3,507 Hits

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ အေကာင္းျမင္သေဘာနဲ႔ ႐ႈျမင္သုံးသပ္လာေနၾကတာ ေတြရွိလာေပမယ့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးအခန္းက႑ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ကလည္း တစ္ဘက္မွာ အေရးႀကီးေနပါ...

2 years 8 months ago
1 Hit

Pages