႐ႈမဝေအာင္

စီးတီးဘတ္(စ)ကားေတြ ျပည္တြင္းကုိတင္သြင္းမယ့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီေတြကုိ ကေမၻာဇဘဏ္ကေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမယ္ဆုိတဲ့ သတင္းကုိေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

1 month 1 week ago
26,657 Hits

အခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဘိုိးက်ဆင္းလာၿပီး ေဒၚလာေငြေစ်း ထင္မွတ္မထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္ဆုိတာ အထူးေျပာစရာမလုိပါဘူး။

1 month 1 week ago
28,041 Hits

မဇၩိမပရိတ္သတ္မ်ား မဂၤလာပါ။ ဒီတစ္ပတ္ 7 Minutes အစီအစဥ္အတြက္ ေမးျမန္းဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ထားသူကေတာ့...........

6 months 1 day ago
10,912 Hits

တစ္ခါက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္႐ံုလုပ္ငန္းက ႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြမရွိလုိ႔ ေစ်းကြက္ က်ဆင္းလာလားဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္...............

6 months 1 week ago
24,274 Hits

အမွန္ေတာ့ သမီးေျပာတာ ကမာၻ႔ရာဘာ ျမန္မာ့ရာဘာဆုိၿပီးေတာ့ ရာဘာေစ်းကြက္ဆုိတာ အတူတူပဲ သမီး။ ကမာၻကက်လုိ႔.......................

6 months 4 weeks ago
5,407 Hits

ဒီဇြန္လ တစ္ရက္ေန႔မွာပဲ ျမန္မာျပည္က စီးပြားေရးပညာသင္ၾကားေပးတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Strategy First ကုိ.................

7 months 1 week ago
5,871 Hits

ႏုိင္ငံ့လူဦးေရအမ်ားစုမွီခုိေနတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးစီးပြားကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ အဓိကထားခဲ့ေပမယ့္ ......................................

8 months 5 days ago
1 Hit

ဒီတစ္ပတ္ ဒီအစီစဥ္ကေန ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမယ့္ သူကေတာ့ သူရဆြဇ္ ကုမၸဏီလီမိတက္က အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္သူရ...................

8 months 1 week ago
10,595 Hits

Pages