မဇၥ်ိမ

ခြန္အားျမင့္မားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ေကာင္ေတြကုိ ဖန္တီးၿပီး အမ်ိဳးသမီး စာဖတ္ပရိသတ္ေတြကုိ စိတ္ဓာတ္ျမင့္တင္ေရး ..............................

2 years 2 months ago
12,343 Hits

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဒီကြၽန္းေပၚမွာ တကယ့္ကုိ ငရဲခန္းလုိပဲ ကမာၻပ်က္မတက္ အကုန္လံုး .................

2 years 2 months ago
13,150 Hits

ၿပိီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းေတြ အတြင္းတုန္းက အေျခခံပညာအထက္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ဂယက္ေတြေၾကာင့္ တတိုင္းျပည္လံုး ......................

2 years 2 months ago
10,058 Hits

အေမရိကန္ အုိင္ေဒါ သီခ်င္းဆုိၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း ျပဳလုပ္တဲ့့ ျမန္မာအုိင္ေဒါ သီခ်င္းဆုိၿပိဳင္ပြဲမွာ............................

2 years 2 months ago
24,655 Hits

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ Comment ေတြကို ျပန္ၾကည့္လုိ႔ရွိရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာေျပာလဲဆုိေတာ့  စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြ...................

2 years 2 months ago
7,919 Hits

ဒီႏိုင္ငံမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေရွး႐ိုး ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိတာ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ.................

2 years 2 months ago
5,075 Hits

 “မိေခ်ာင္းေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္၊ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္ အဲဒီေလးလက သူတို႔ေတြ မိတ္လုိက္တဲ့ရာသီေပါ့။ အဲဒါၿပီးလုိ႔ရွိရင္..................

2 years 2 months ago
36,688 Hits

ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူမႈဘဝေတြအတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ............

2 years 2 months ago
3,483 Hits

စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး အစဥ္တစိုက္ ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ခဲ့သူ လူထုေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို................

2 years 2 months ago
18,459 Hits
2 years 2 months ago
16,143 Hits

Pages