၀ါရွင္တန္ပို႔စ္

ေရစက္မကုန္ေသးေတာ့ သံသရာတစ္ေကြ႕မွာ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ၾကတဲ့.................

2 years 7 months ago
6,511 Hits

ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေအာင္ပင္ အာရွေကာင္းကင္ယံထဲတြင္ လင္းယုန္ငွက္မ်ား ဝဲပ်ံေနခဲ့ၿပီး................

2 years 7 months ago
5,145 Hits

အိုင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုက မိမိတို႔ဖာသာ သတ္မွတ္ထားသည့္..................

2 years 8 months ago
3,999 Hits

၀ါရွင္တန္တြင္ ကမၻာရန္ၿပိဳင္ဘက္ ႐ုရွအေရးကြၽမ္းက်င္သူ ရွားပါးျပတ္လပ္ေနျခင္းက...............

အနည္းဆုံး ၃၅ ႏွစ္အတြင္း မႀကံဳဖူးသည့္ႏႈန္းျဖင့္ အရက္က အေမရိကန္မ်ားကို...............

2 years 9 months ago
2,233 Hits

ကမၻာႀကီး အႏၱရာယ္ရွိေလာက္ေအာင္ ပူေႏြးလာမႈ၏ အဓိကလက္သည္တရားခံအျဖစ္ ယူဆၾကသည့္................

ခ်ိဳ႕က တိုက္တြန္းေနသလို ပါလက္စတုိင္းအစိုးရကို ၿပိဳကြဲေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၿပိဳကြဲေစရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္းမွာ..............

ႏို၀င္ဘာ ၂၃ရက္ေန႔က ၿဗိတိန္သတင္းစာ The Sun၏ မ်က္ႏွာဖံုးပါ မဲစစ္တမ္းသတင္းတစ္ပုဒ္အရ...........

2 years 10 months ago
3,045 Hits

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း၀င္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ၿပီးဆုံးခဲ႔ၿပီး...................

2 years 10 months ago
4,528 Hits

Pages