ေအာင္ေက်ာ္

ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈ သို႔မဟုတ္ မဲလိမ္မႈတို႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဥပေဒႏွင့္ မေလ်ာ္ညီဘဲ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈ လုပ္ရပ္ ေတြဟာ မိမိတို႔လိုလားတဲ့...

2 years 11 months ago
3,080 Hits

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ လပိုင္းပဲ လုိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မ်က္ႏွာပန္းမလွခဲ့တဲ့ ႀကိဳတင္မဲအတြက္ ပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ စိုးရိမ္ေနၾကသလို  မဲေပးၾကမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ အခ်...

2 years 11 months ago
2,737 Hits

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွာ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာ မွားယြင္းမႈေတြ ထပ္ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ကို ႏ...

2 years 11 months ago
4,860 Hits

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅။               ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္လို ျဖစ္လာမွာကုိ ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ေနၿပီး  အေရးအႀကီးဆုံး မ်က္ႏွာစာ အျဖစ္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ဇာတ္လမ္းရွည္ႀကီးက တခန္းၿပီးတခန္း...

2 years 12 months ago
2,806 Hits

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄။          ။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဆုိတာ သန္႔ရွင္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈတုိ႔ကို အသက္ ဝိဉာဥ္သဖြယ္၊ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ထားရမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေကာ္မရွင္ဥက...

3 years 11 hours ago
2,839 Hits

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃။             ။ အရင္ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္ေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ မစားေကာင္းတဲ့ အသီးတခုလို ထိတ္လန္႔ေနၾကတဲ့အတြက္ အခုလို ႏိုင္ငံေရးမွာ လူငယ္ေတြ အားလံုးပါ...

3 years 1 day ago
14,703 Hits

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲမသမာမႈေတြ မဲလိမ္ မဲခိုးတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ေနရာ ကေန ေစာင့္ၾကည့္ ေဖၚထုတ္ေပးၾကဖို႔ ဆိုတာ လူတိုင္းမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။...

2 years 11 months ago
3,393 Hits