ဘန္ေကာက္ပို႔စ္

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ရွိ ဘန္ခြမ္အရပ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက အိမ္ရာမဲ့ေနာက္တစ္ဦး .....................

1 year 11 months ago
17,879 Hits

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆာမတ္ပရာကန္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ ႐ုပ္အေလာင္း..............................................

1 year 11 months ago
36,907 Hits

အာရွေဒသတြင္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ထပ္မံကူးစက္ျပန္႔ပြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေန..................................

1 year 11 months ago
3,897 Hits

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကားဗုံးခြဲတုိက္ခိုက္မႈမ်ား ယခုလေႏွာင္းပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္ သတင္းရ......................................

1 year 11 months ago
8,272 Hits

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံမွ သေဘၤာျဖင့္ တင္သြင္းလာသည့္ ဆင္စြယ္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္တန္ေက်ာ္....................................

1 year 11 months ago
8,068 Hits

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတသစ္ ရိုဒရီဂို ဒူတာေတး ၎၏ ရာထူးသက္တမ္း ပထမသံုးလတာ..............................

1 year 11 months ago
9,491 Hits

သေဘာထားတင္းမာသည့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတးက တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ မ်က္ႏွာမူၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အေမရိကန္တပ္မ်ားကို ဆက္လက္ထား..................

 

 

1 year 11 months ago
8,612 Hits

အာရွေဒသႏိုင္ငံတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းေစေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈပိုင္း....................

1 year 11 months ago
6,450 Hits

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ထိုင္ဝမ္သံမဏိ စက္႐ုံက အဆိပ္ျဖစ္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ............................................

1 year 11 months ago
36,985 Hits

Pages