ဘန္ေကာက္ပို႔စ္

ျမန္မာ၏ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အီတာလ်ံ - ထိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ...............

3 years 1 month ago
1 Hit

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ႏွစ္...........

3 years 1 month ago
723 Hits

လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ ထိုင္းသည္ ေအာက္ေျခအဆင့္-၃ သာရွိေနသည္ဟု အေမရိကန္က သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။ ထိုင္းအစိုးရသည္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အနိမ္႔ဆုံးစံႏႈန္းကိုပင္ လုိက္နာမႈမရွိဘဲ သိသာထင္ရွ...

3 years 2 months ago
1 Hit

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းအသား တင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး ေလ်ာ့က်မႈ၊ အစိုးရအသံုးစရိတ္ေႏွးေကြးမႈႏွင့္ ျပည္တြင္ ၀ယ္ယူမႈ က်ဆင္း သြားျခင္းတို႔ေၾကာင္း.............

3 years 2 months ago
672 Hits

ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ)တို႔ၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္မ်ားကို တက္ခ႐ိုင္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျဖန္႔ခ်ထားခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

3 years 2 months ago
3,003 Hits

အရည္အေသြးျမင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက.......

3 years 3 months ago
845 Hits

သူမ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ ရွင္နာ၀ပ္ထရာ၏ အသားတင္ ဓနဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ဘတ္ေငြ ၅၇၉သန္း........

3 years 3 months ago
1 Hit

အျငင္းပြားေရပိုင္နက္တြင္ တ႐ုတ္က ကြၽန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ဒုတိယကမာၻစစ္က ရန္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေနစဥ္..........

3 years 3 months ago
618 Hits

Pages