မဇိၩမ

အဲဒီေတာ့ ေကာင္းပါၿပီခင္ဗ်။ အခု ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာလည္း ပညာေရးစနစ္.................................

1 year 11 months ago
3,439 Hits

ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ၿပီးေတာ့မွ ဆရာ ဦးအာကာမုိးသူကုိ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ဒီ မူဝါဒအလြဲအမွားေတြ.................................

1 year 11 months ago
2,818 Hits

အဲဒီအပိုင္းက ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ခုနက ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းမွာ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ သတၱဳေတြ ထုတ္လုပ္မႈ...............................

1 year 12 months ago
3,221 Hits

ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက ၾသဇာတကၠမ အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ ဦးကို.................

2 years 5 months ago
4,612 Hits

လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ ယူနီေဖာင္းမ်ားကို...............

2 years 11 months ago
9,740 Hits

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ႏိုဝင္ဘာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ျဖစ္ေရး............

2 years 12 months ago
1 Hit

Pages