မဇၩိမ/ ကႏၱာရဝတီတုိင္းမ္

လြိဳင္ေကာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄။ ။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ ေရးထိုးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တပ္မေတ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က စက္တင္ဘာလ...

ဒီေမာ့ဆို၊ စက္တင္ဘာ ၁၆။ ။ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါစဲရြာသို ့ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ ရြာသားမ်ားက ေဆးေပးခန္းေဆာက္ေပးရန္၊ အဝီစိ တူးေပးရန္ႏွင့္ ဆည္ေဆာက္ေပးရန္...