ထိုက္နႏၵာဝင္း (Myanmar Now)

“ဘာမွ မဆက္သြယ္လာေတာ့ အရမ္းစိုးရိမ္ေနတယ္။ ကေလးေတြလည္း ဖ်ားေနၿပီ။ ကၽြန္မညီမေၾကာင့္ ဘယ္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းမွ ရန္မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ကေလးေတြလည္း ငယ္ေသးေတာ့ အျပစ္မရွိတဲ့ ကၽြန္မ ညီမကို အျမန္ဆုံးျပန္လႊ...