ဗညားမြန္

"ဆရာဝန္ေတြေျပာတာကေတာ့ ရာသီတုပ္ေကြးလို႔ ေျပာတယ္။ ခံရတ့ဲသူေတြကေတာ့ မသက္သာဘူး။ ၾကည့္ရတာကို စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ရတယ္။" ဟု ၎က ဆုိသည္။

1 week 5 days ago
4,212 Hits

အဆိုပါ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္၌ေျဖၾကားခ့ဲေသာ ကတိျဖစ္အေျဖမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

2 weeks 2 hours ago
3,662 Hits

"မိုးရာသီသီးႏွံေခ်းေငြကို သီးႏွံေပၚတ့ဲအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္အေက်ဆပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အတိုးႏႈန္းကေတာ့ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ။" ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြ...

2 weeks 1 day ago
1 Hit