ေနာင္ေနာင္

“က်ေနာ္တို႔ ပါတီကို ေဒါက္တာေျပာတဲ့အတိုင္း ရခုိင္ဦးေဆာင္ပါတီအမည္ေျပာင္းဖို႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါၿပီ။ ဒီလ ကုန္ေလာက္ဆို က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ကို တင္ျပသြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ေကာ္မ႐ွ...

2 days 5 hours ago
10,769 Hits

ထုိသို႔ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းစာကုိလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ထံသို႔ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေပးပို႔သြားမည္ဟု တက္ေရာက္လာသူမ်ားက တညီတည...

3 days 5 hours ago
11,958 Hits

လက္႐ွိမွာ ဓာတ္လိုက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည့္ လူသံုးဦးကို သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ ပို႔ေဆာင္ထားၿပီး ထုိသံုးအနက္ ႏွစ္ဦးမွာ စိုးရိမ္ရသည့္အေျခေနတြင္ ႐ွိေနၿပီး ၎တို႔ကိုယ္မ်ားတြင္...

1 week 3 hours ago
5,924 Hits

“ေရာင္းစားခံရတဲ့သူက သက္ေသအျဖစ္ပါၿပီးေတာ့ စခန္းမွာ အမႈစစ္တယ္။ ေပၚေပါက္တယ္။ ဥပေဒ အႀကံေတာင္းၿပီးေတာ့ တရားစြဲေပါ့။ တရားစြဲေတာ့ အမွန္က လူကုန္ကူးခံရသူကို က်ေနာ္တို႔က ထိန္းသိမ္းထားရမွာ။

2 weeks 1 day ago
5,967 Hits