ဝင္းနႏၵာ / Myanmar Now

“ကၽြန္မဆႏၵမပါဘဲ (ေအာင္ၿဖိဳးေဝနဲ႔) လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရတာ။ ကေလးေလးေမြးတဲ့အထိ ကၽြန္မအနားမွာ ဘယ္သူမွ ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီအမႈလည္း အမွန္အတိုင္းပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။

1 month 1 week ago
59,300 Hits