ဘုန်းနိုင်ဖြိုး ( မုံရွာဂေဇက်)

ဓာတ်ပုံ- ဇော်ဝင်းမောင်