ဒီမိုးေသြး( ၿမိတ္)

“ ေျမျပင္မွာ ရြာေတြ ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြရွိရင္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာစီစစ္ၿပီးေတာ့ လုပ္မွရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ လွမ္းေျပာလိုက္ေသးတယ္။ စီစစ္ဦး၊ ဒီကိစၥေလးေတာ့ ရွိေသးတယ္။ အဲ႔လိုေျပာေတာ့ သစ္ေတာကေန လာစီစစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေျ...

2 months 1 week ago
2,304 Hits