ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

“အေထာက္အပံ့က ဆန္တစ္မ်ိဳးပဲရေသးတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ (ျပည္နယ္)လာၾကည့္ေပမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးတာေတာ့မရွိေသးဘူး” ဟု စခန္းတာဝန္ခံ ဦးအားဖီက ေျပာသည္။ ယခု အဓိက အေရးေပၚ လိုအပ္သည္မွာ ေသာက္ေရျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“အရင္ကဆုိ တစ္မိသားစုလံုးဝိုင္းလုပ္ရတာ၊ အခုေတာ့ပိုၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာလာတယ္၊ လက္ဖက္အရည္အေသြးလည္း ပိုေကာင္းလာတယ္”ဟု ကိုးေခါင္ရြာမွ ေတာင္သူ ဦးစိုင္းပြန္းက ဝမ္းသာအားရေျပာသည္။