ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

တုိးတက္လာတယ္။ အရင္ကဆုိရင္ လက္ဖက္ကိုခူးမယ္၊ နယ္မယ္၊ အေျခာက္လွမ္းမယ္ ၿပီးရင္ ပြဲရံုမွာသြားေရာင္းမယ္ ဒီအဆင့္ေလာက္ပဲ။ အခုဆုိသူတုိ႔ဘာသိလာလဲဆုိေတာ့ ကိုင္းျဖတ္ရမွာေတြ၊ကိုင္းျပဳျပင္ရင္ လက္ဖက္ပိုထြက္လာမွ...

“သူ႔ေဆးဖိုးအတြက္ဆုိၿပီးပိုက္ဆံလာေခ်းတယ္။သူ႔ၾကည့္ရတာေတာ့ က်န္းမာေရး သိပ္မေကာင္းတဲပံုပဲ။စိတ္လည္း ညစ္ေနပံုရတယ္ ” ဟု မေခ်ာစုကေျပာသည္။