မိုးျမင့္ေဇာ္၊ ေဒါင္းလူ

ေမ၃၀ရက္က ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္လင္းပြဲတြင္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကေျပာသည္။