အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now

အခင်းဖြစ်ပွားသည့် နေရာ (ဓာတ်ပုံများ - Myanmar Now)