ေအာင္သူရ

“ျမန္မာကုမၸဏီအက္ဥပေဒအသစ္ဟာ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး၀န္းက်င္ေကာင္းကုိ ဖန္းတီးေပးႏုိင္မယ့္ အေရးပါတဲ့ အေျခခံအုတ္ ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။

9 months 1 week ago
2,098 Hits

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ သမၼတ.............

2 years 1 day ago
32,659 Hits

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ခရီးသက္တမ္းကအခ်ိန္ ၃ လကုိေက်ာ္လြန္လာခဲ့ပါၿပီ...............

2 years 2 months ago
6,679 Hits

ျမန္မာ၏ အကူးအေျပာင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆုံး၊ တုိးတက္မႈအရွိဆုံး.................

2 years 2 months ago
5,200 Hits

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္သည္ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာရန္ ေသခ်ာသြားၿပီဆုိသည့္ ဆႏၵခံယူပြဲရလာဒ္ေၾကာင့္ စတာလင္ေပါင္ေစ်းႏႈန္း စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့သလုိ ........................

...
2 years 2 months ago
8,537 Hits

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအစုိးရသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိသည္ဟု ျမင္ေတြ႕ရၿပီး ျမန္မာသည္ ........................

2 years 3 months ago
3,868 Hits

ႏုိင္ငံတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ျခင္းထက္ ေထာက္ပံ့ျခင္းကို ဦးစားေပး.........................

2 years 3 months ago
3,528 Hits

အခုေတာ့ မိုဘိုင္းေဘာလုံးဂိမ္းတစ္ခုအေၾကာင္းကုိ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ဒီဂိမ္းကုိေတာ့ Market Myanmar (မားကတ္ ျမန္မာ) က ဇြန္လ (၁၀)ရက္ေန႔မွာ ကစားဖုိ႔ရွိေနတဲ့ ..................

2 years 3 months ago
5,587 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ျပဳလုပ္လာတာနဲ႔အမွ်.................

2 years 4 months ago
5,264 Hits

Pages