ေအာင္သူရ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနနဲ႔ အရင္အစိုးရလက္ထက္က မူအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ...............

2 years 1 month ago
10,449 Hits

ယခုအစုိးရသက္တမ္းအတြင္း Home Stay (ရပ္ရြာလူထုေနအိမ္မ်ားတြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးေနထုိင္တည္းခုိျခင္း) ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ....................

2 years 1 month ago
5,501 Hits

ျမန္မာရဲ႕ တုိးတက္မႈကုိေတာ့ အခုမွ အစလုိ႔ ေျပာဆုိၾကတာေတြကရွိေနပါတယ္။ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ...........................

2 years 2 months ago
10,611 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕လူေနအိမ္ခန္းေစ်းကြက္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္တဲ့ လူဦးေရအ နည္းငယ္အေပၚေလာက္ပဲ................

2 years 2 months ago
11,152 Hits

အေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိုအေပါင္ပစၥည္းမလုိပဲအာမခံစနစ္နဲ႔ ေငြေခ်းလုိ႔ရေအာင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ကုိင္လာတာဟာဆုိရင္ ဒီႏွစ္ထဲမွာေတာ့ အဲလိုမ်ဳိးေငြေခ်းႏုိင္မယ့္...

2 years 4 months ago
2,221 Hits

ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိိန္းတြင္..................................

2 years 4 months ago
1 Hit

ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ဆဌမေျမာက္အႀကီးဆုံးစီးပြားေရးျဖစ္သလုိဥေရာပအလယ္ပုိင္းရဲ႕ အႀကီးဆုံးစီးပြားေရး ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ပုိလန္ႏုိင္ငံဟာ......................

2 years 4 months ago
1 Hit

ကမၻာ့ဘဏ္၏ စြမ္းအင္ပညာရွင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑အတြက္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပုိမုိတုိးတက္လာဖုိ႔ လုိအပ္ေနသည္ဟုကမၻာ့ဘဏ္၏ စြ...

2 years 5 months ago
13,663 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ အမ်ားကလုိလားေနၾကသည္။ အလုပ္အကို္င္ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈႏွင့္..............

2 years 5 months ago
2,502 Hits

YSXနဲ႔အေပၚမွာအစုိးရသစ္ရွိမယ့္အျမင္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စုိးရိမ္စရာရွိလာမယ္လုိ႔ မျမင္ဘူးခင္ဗ်.......................

2 years 6 months ago
1 Hit

Pages