ဒီမိုးေသြး(ၿမိတ္)

ေမာေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ ၄ ရပ္ကြက္ရွိၿပီး၊ လူဦးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၅၂၅ က်ပ္ျဖင္႔ အသံုးျပဳ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုခ်ိန္အထိေတာ႔ တိုင္းအစိုးရဖြဲ႔၏ ရံုးသို႔ အရည္ေသြး မျပည္႔မီတဲ႔ အေဆာက္အအံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ အစီရင္ခံစာ အခ်က္အလက္ေတြ မေရာက္ေသးဘူး”ဟု တိုင္းလူမွဳေရးႏွင္႔ စည္္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာၾကားသည္...

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရည္္ရြယ္တာက ၿမိတ္မွာဆိုလွ်င္ ေဘာလံုးအားကစားကို လူငယ္ေတြ စိတ္၀င္စားမွဳ နည္းပါးေနပါတယ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ သံုးစြဲေနတာကို အာရံုမ်ားေနၾကတာ ထင္ပါတယ္၊

3 weeks 4 days ago
3,583 Hits

ယင္း ၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္မွာ ၁၇ ေပျဖစ္ၿပီး၊ အႏၱရာယ္ေရမွတ္ ၂၄ သို႔ ေက်ာ္ၿပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ၂၇ ေပ ၃ လက္မ အထိ ျမင္႔တက္ခဲ႔ေၾကာင္း တနသၤာရီၿမိဳ႕ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔ထံမွ...

1 month 2 hours ago
8,879 Hits

တနသၤာရီ ျမစ္ေရမွာ လက္ရွိသံုးႀကိမ္ေျမာက္ ျမင္႔တက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး အေျခ အေန အရ ၂၇ ေပ အေက်ာ္သို႔ ျမင္႔တက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း တနသၤာရီၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

1 month 21 hours ago
2,761 Hits

ၿမိတ္ကြ်န္းစုအတြင္းရွိ ဒီေရေတာ စိုက္ခင္းမ်ားကို တိုင္းအစိုးရမွ ခုတ္ယူ သံုးစြဲမွဳ တားျမင္ထားၿပီး၊ ေဒသခံမ်ား လည္း အစုအဖြဲ႕ပိုင္းျဖင္႔ ထိန္းသိမ္းလွ်က္ရွိသည္။

1 month 2 weeks ago
16,522 Hits

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္က ယင္းကဲ႔သို႔ တူညီ ၀တ္စံုမ်ားကို ၀တ္ဆင္ၿပီး၊ ေန႔ရက္ႀကီး ရက္ႀကီးႏွင္႔ သႀကၤန္ကာလ မ်ားတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ ရမ္းကာမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ႔ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ...

1 month 3 weeks ago
44,394 Hits

“ဒီႏွစ္က ပင္လယ္ျပင္မွာ လွိဳင္းေလေတြ ရွိေတာ႔ ငါးဖမ္းဆီးရာတာ အႏၱရာယ္ မ်ားေနပါတယ္၊ ကမ္းနီး ငါးဖမ္းေလွေတြက ပင္လယ္ျပင္ထဲ သိပ္မထြက္ရဲၾကပါဘူး၊ ဒီေတာ႔ ငါးမရေတာ႔ စရိတ္ရွံဳးၾကေတာ႔ ေရလုပ္သားေတြလည္း...

2 months 2 weeks ago
2,039 Hits

" ဒီ စမတ္ကြ်န္း (ခ) ပါပန္႔ကြ်န္း  ေက်ာက္စရက္ကမ္းေျခက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုလွ်င္ တစ္ခုပဲ ရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ႏိုင္ရပါတယ္၊ က်န္တဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္မွာေတာ႔ ရွိေတာ႔ ရ...

5 months 5 days ago
5,546 Hits