သန္းလြင္ဦး

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပင္းေဘာေက်းရြာအုပ္စု ပင္လုံေက်းရြာတြင္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၏ အစီအစဥ္တစ္စိတ္တပိုင္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ အမကေက်ာင္း(ပင္လုံ) မုခ္ဦး ကို မတ္လ ၂၇ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 

5 months 3 weeks ago
3,573 Hits