႐ိုက္တာ

ဇြန္ ၉ ရက္ေန႔က ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ မားစ္ကူးစက္ခံရသူလူနာတစ္ဦးေသဆုံးခဲ႔ျပန္ရာ ေမလက စတင္ခဲ႔ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္ မားစ္ေၾကာင့္ လူခုႏွစ္ဦးအထိေသဆုံးခဲ႔ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ..........

3 years 3 months ago
504 Hits

တနလၤာေန႔က အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအရာရွိက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကို ေျပာၾကားခ်က္အရ..........

3 years 3 months ago
376 Hits

Pages