သည္စထရိတ္တိုင္းမ္

ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာ အဒူလ်ာဒက္ဂ်္ နတ္ရြာစံကံေတာ္ကုန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းကာလ..................................

1 year 11 months ago
10,662 Hits

ဆီးရီးယား အေရွ႕ေျမာက္ျခမ္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္က အေသခံေဖာက္ခြဲေရးသမားတစ္ဦးက.................

1 year 11 months ago
6,687 Hits

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ အလယ္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ငါးမ်ား အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ေသဆံုး...........................

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ ရထားဘူတာရံုတစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ထားသူ အမ်ဳိးသမီးသံုးဦး..............................

  ဗီယက္နမ္တို႔၏ စစ္ေရးအင္အား တုိးျမင့္ေနမႈမ်ားကို အားေပးလိုသည့္အေနျဖင့္ ေခ်းေငြ...................................

2 years 2 weeks ago
10,258 Hits

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းေနလ်က္ရွိေသာ ေတာမီးမ်ား..........................

ႏိုင္ငံတြင္ အထမေျမာက္ခဲ့သည့္ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအလြန္ ေနာက္ဆက္တြဲ ႏွိမ္နင္းၿဖဳိခြင္းမႈအျဖစ္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ..................

ေရႊႏွင့္ေငြသား ကဲ့သို႔ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာလွဴဒါန္းမႈမ်ားအျပင္ စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ ကုမၼဏီမ်ား၏ .................

2 years 2 months ago
14,293 Hits

Pages