ေအးခ်မ္းခိုင္

 ေျမျမွဳပ္မိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး The Cambodian Mine Action Centre (CMAC) ကေတာ့ မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအေရအတြက္ ၄ သန္းနဲ႔ ၆ သန္း ၾကားရိွမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

3 months 3 weeks ago
1 Hit