မင္းမင္း

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ သမိုင္းအေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုသည္ဟုဆိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အထၱဳပၸတၱိ မူၾကမ္းစာအုပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္...

7 months 2 weeks ago
8,166 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)ႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး(LDU)တို႔က လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ရက္တြင္ တစ္ႏ...

7 months 2 weeks ago
3,191 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ‘႐ိုဟင္ဂ်ာ’ ဟူ၍ ေခၚေဝၚသံုးႏႈန္းေနမႈမ်ားအေပၚ စိတ္ခံစားခ်က္သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေ႐ွး႐ႈကာ အစိုးရက...

7 months 2 weeks ago
13,581 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ား ခန္႔ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရာတြင္ “ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္” လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ျ...

7 months 2 weeks ago
5,768 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အမ်ားက သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အတိုက္အခံဟူသည့္ စကားလံုး မႏွစ္သက္ဘဲ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္သာ ျဖစ္သင့္ေၾ...

7 months 3 weeks ago
16,977 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား မ်ားျပားလြန္းေနသည့္အတြက္ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က သမၼတထံ တင္ျပထားသည္ဟု ေကာ္မရွ...

7 months 3 weeks ago
12,698 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးက အက်ဥ္းေထာင္/စခန္းေပါင္း ၉၃ခုမွာ အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သားေတြဟာ ဝင္ဆံ့တဲ့ ပမာဏာထက္ အရမ္းမ်ားေနပါတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္/စခန္း စုစုေပါင္းဟာ...

7 months 3 weeks ago
14,784 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၂၉ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တင္ဒါျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရက တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ မကိုင္တြယ္ႏုိင္ပါက ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား သဲထဲေရသြန္ျဖစ္မည္ဟု...

7 months 3 weeks ago
25,229 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆႏၵနယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းဆက္လမ္းပိုင္း အပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း...

7 months 3 weeks ago
28,180 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္သည့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအမႈကို Mr.Bill Richardson က လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ဩဇာလႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး သူ႔အေနျ...

7 months 3 weeks ago
11,544 Hits

Pages