မင္းမင္း

ျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို အစိုးရ၏ လက္က်န္သက္တမ္း သံုးႏွစ္အတြင္း ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

လက္ရွိ...

6 months 1 week ago
3,708 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမွတ္(၁၃၁) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ တပ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူထားေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ခင္းေျမ ၁၆၅ဧကအား ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ေပးႏုိင္ျခင္း...

6 months 1 week ago
3,201 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္ပသို႔ စပါးေမွာင္ခို တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို အေလးအနက္တားျမစ္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကေန စပါ...

6 months 2 weeks ago
1 Hit

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ၿငိမ္းစုစီဟု လူသိမ်ားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ စုေဝျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အာဏာရပါတီက လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကိဳးပမ္းလာမႈ...

6 months 3 weeks ago
6,816 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တစ္လ ဝင္ေငြ က်ပ္ငါးသိန္းအထက္ ရရွိသူမ်ား ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းပူေပါင္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းလိုက္သည္။

...

6 months 3 weeks ago
1 Hit

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ တာဝန္သိစိတ္၊ ေစတနာထားစိတ္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ “တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတြန္းပါနဲ႔၊ လက္တြဲေခၚပါ” ဟု ႏ...

6 months 3 weeks ago
3,616 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးဦးကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက ျပန္ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေသာ ‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ’ ျပ႒ာန္းေပးရန္...

6 months 3 weeks ago
4,150 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ဝိနည္းႏွင့္မညီသည့္ သံဃာတခ်ိဳ႕ အတင့္ရဲလာၿပီး ထိုသံဃာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ဟု သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

...

6 months 3 weeks ago
10,917 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မ်ဥ္းရွိ ဇီး႐ိုးလိုင္း(Zero Line)အတြင္း ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားထဲတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းဟု ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ARSA...

7 months 1 day ago
4,679 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာ(မူရင္းအသံုး)မ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရျခင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္...

7 months 6 days ago
8,825 Hits

Pages