မင္းမင္း

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း အစြဲမထားၾကဘဲ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊ...

2 months 2 weeks ago
25,654 Hits

 

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ လမ္းမႀကီးမ်ားကို BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ေရွး႐ႈသျဖင့္ တာဝန္ေက်မႈ၊ တာဝန္ခံမႈ မရွိသူမ်ားကို...

2 months 2 weeks ago
13,786 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ မနက္ျဖန္တြင္ ၿပီးဆံုးမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳ...

3 months 2 days ago
4,755 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ ‘ဝ’ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ဒုတိယဥကၠ႒(၃) ေက်ာက္ေကာ္အမ္းသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔...

3 months 4 days ago
19,397 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပရန္ ရွိေနသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသတခ်ိဳ႕ကို ေရွာင္ၿပီး ေနရာအမ်ားစုတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ျ...

3 months 1 week ago
24,995 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၂ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လံုးဝခြင့္လြတ္မည္ မဟုတ္သည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ ပါတီဝင္မ်ားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)က သတိေပးလိုက္သည္။

ေဒ...

3 months 2 weeks ago
47,728 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ သံကြန္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသကဲ့သို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနရသည္ဟု အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) နာယက...

3 months 2 weeks ago
25,542 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ လက္ႀကီးသမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပးတိုင္ၾကားမႈမ်ားအေပၚ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိပါက သတင္းေပးသူကို အနည္းဆံုး က...

3 months 2 weeks ago
9,536 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ယခုလ ပထမပတ္က သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံ့ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္...

3 months 2 weeks ago
41,048 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ လက္ႀကီးသမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပးတိုင္ၾကားလာပါက ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမည့္အျပင္ သတင္းေပးသူကို...

3 months 3 weeks ago
73,923 Hits

Pages