မင္းမင္း

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အေျပာင္းအလဲကာလျဖစ္သည့္ လာမည့္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာအထိ ၆လ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ၁,၃၀၀ေက်ာ္ သံုးစြဲခြင့္ျပဳရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက လႊ...

5 days 10 hours ago
9,107 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲေရးကာလျဖစ္သည့္ လာမည့္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာအထိ ၆လအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအျဖစ္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ သံုးစြဲရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လႊ...

5 days 14 hours ago
953 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အာဏာရ NLD ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျ...

5 days 17 hours ago
2,742 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို ကန္ေဒၚလာ ၃သန္း(ဂ်ပန္ယန္း ၃၃၀သန္း)ေပးအပ္သြားမည္ဟု ဂ...

1 week 1 day ago
824 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလီ ၁၀ဦး သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္၌ တပ္မေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အေရးယူမႈမ်ား...

1 week 2 days ago
6,922 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရက အေရးႀကီးစီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ က်...

1 week 3 days ago
621 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္(VVIP)ဟုေခၚသည့္ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား၏ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လံုၿခံဳေရးယူသည့္ အမ်...

1 week 4 days ago
1 Hit

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ လံုေလာက္သည့္ တိုးတက္မႈမရွိဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“...

1 week 4 days ago
1 Hit

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ သက္တမ္း ၂လနီးပါးအတြင္း ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားလာသည့္ တိုင္စာမ်ားအနက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအား တိုင္ၾ...

2 weeks 1 day ago
2,901 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ယူဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ၾကရန္ႏွင့္ သင္ယူသည့္ ပညာမ်ားမွာလည္း လူသားမ်ားအတြက္ တန္းဖိုးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏...

2 weeks 2 days ago
3,029 Hits

Pages