မင္းမင္း

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္သူေတြအားလံုး ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းႏုိင္ပါေစဟု ယေန႔က်ေရာက္သည့္ အသက္(၇၃)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔တြင္ ေမြးေန႔ရွင္ျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ...

4 days 5 hours ago
17,657 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႔လာပါက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုင္စင္ျဖင့္ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား...

1 week 1 day ago
29,719 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾ...

1 week 2 days ago
28,228 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ႐ိုးသားမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈ မရွိပါက ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူမည္ဟု တိုင္းႏွင္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ...

1 week 3 days ago
12,389 Hits

ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားေသာ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္း၏ ေနရာတြင္ တာဝန္ယူမည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအသစ္ျဖစ္သူ အသက္(၈၀)အရြယ္ ဦးစိုးဝင္းသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြ...

2 weeks 4 days ago
10,245 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ၄ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိဘဲ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္(Notice to Proceed) ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေလးခုကို အစိုးရက “လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခ...

2 weeks 5 days ago
42,398 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမ ၂၉ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ သမၼတက ဥပေဒႏွင့္အညီ ညႊန္ၾကားလာပါက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ျဖစ္သူ...

3 weeks 4 days ago
34,211 Hits

ခ်က္ခ်င္းႀကီး တိုးတက္လာဖို႔ဆိုတာကေတာ့ သိပ္ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရဘူးေပါ့။ အားလံုးဝိုင္းလုပ္မွ ရေတာ့မွာပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ အေပၚမွာပဲ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရတဲ့ အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

3 weeks 4 days ago
28,638 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ယခုလဆန္းပိုင္းက တိုင္ၾကားခံထားရသူ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းကို မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ...

4 weeks 1 day ago
39,886 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ဘဂၤလား့ေဒ့ရွ္ဘက္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ဘက္မွ နစ္နာမႈရွိပါက အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရေအာင္ ျမန္မာအစိုးရက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု လူမႈ...

1 month 1 week ago
10,312 Hits

Pages