ဇာနည္ဝင္း/Myanmar Now

"ကြ်န္ေတာ့္တစ္ဦးခ်င္းအျမင္ ေျပာရရင္ ေျဖရွင္းဖို႔ မလြယ္ေလာက္ေသးဘူးဗ်။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ဒါကို ဘယ္လိုဆက္လုပ္ရမလဲ

5 months 3 days ago
4,070 Hits

"တက္လမ္းအဖဲြ႔က အိမ္သာေတြကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအတိုင္း ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္၊ ရြာသားေတြကို အိမ္သာေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ေရတြင္းေရကန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းတို႔နဲ႔ မီတာ ၃ဝ အကြာအေဝး အနည္းဆံုး ရိွရမယ္...

5 months 1 week ago
2,247 Hits