အာကာ

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရွယ္ယာ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ခြင့္ျပဳထားသည့္အေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က...

2 weeks 5 days ago
2,265 Hits

“အဓိကေတာ့ အိမ္ရာက႑မွာ  ကြန္ဒုိ စုေပါင္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြ ထြက္လာတယ္။ ထြက္လာၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒထဲမွာ အႀကဳံးမ၀င္တဲ့ အေဆာက္အအုံေတြရွိတယ္။

3 weeks 2 days ago
1 Hit

“လိႈင္သာယာက အလုပ္ရုံ၊ စက္ရုံေတြမ်ားလုိ႔ လူေနထူထပ္တယ္။ အိမ္ငွားေနထိုင္မႈေတြ ျမင့္မားတာေၾကာင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာစီမံကိန္းေတြ ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ေနတယ္ဆိုတာကို ျပေနတယ္”

4 weeks 1 day ago
1 Hit

ရွယ္ယာကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္-MSEC က ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး ပူူးေပါင္းကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ KBZ SC ၊ CBSC ၊ AYA Trust ၊...

1 month 5 days ago
1 Hit

"နာတာရွည္ မျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ နာတာရွည္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္အေပၚမွာ အနည္းနဲ႔ အမ်ားသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ဘက္က လာမယ့္ရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ဆိုင္းသြားႏုိင္တယ္"

2 months 3 days ago
2,332 Hits

'' အဲဒါမလုပ္ရင္ေတာ့ လုပ္တဲ့ လူေတြေနာက္မွာ တေျဖးေျဖးက်န္ခဲ့မွာေပါ့။ Digital Transformation ကုိ မသြားရင္ ကိုယ္က စရိတ္ႀကီးၿပီး က်န္ခဲ့မယ္။

2 months 1 week ago
1 Hit