ဇင်မိုးဝါ

(ဓာတ်ပုံ- သူရ/မဇ္ဈိမ)
ဓာတ်ပုံ - သူရ/ မဇ္ဈိမ