ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ့အိုးေ၀)

စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းနဲ႔အခ်က္ကေတာ့ ကမၻာႀကီးေပၚမွာ လူေတြအသံုးမျပဳေတာ့တဲ့စကားလံုးတင္မက ဘာသာစကားေတြေတာင္ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးမယ့္အခ်က္ကေတာ့ မေန႔က ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အခ်က္ရဲ႕ အဆက္ပါပဲ။ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔စာေရးၾကမလဲဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ.

ဥပမာ က်ေနာ္တို႔မွာ အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းေရးခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔။ အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ ရွိရပါမယ္။

Pages