မုန္းမုန္းမင္း

အေဒၚျဖစ္သူက မိန္းကေလးငယ္အား အားေမးျမန္းရာ ျမင့္သိန္းမွ ဇူလိုင္ ၂၄၊ ၂၅ ၊ ၂၆ ညမ်ားတြင္တစ္ႀကိမ္စီ အလိုမတူဘဲ သားမယားျပဳက်င့္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

1 year 1 month ago
2,010 Hits