တင်ရွှေ (မဇ္ဈိမ)

(ဓာတ်ပုံ - တင်ရွှေ)
ဓာတ်ပုံ-ရာစုသစ်(မကွေး)