ဖနိဒါ

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရ ေက်ာင္းသာမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္မင္းေဌးကုိ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ မုိးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး၌...

5 days 6 hours ago
5,635 Hits

“သဘာဝသယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မွ်ေဝျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးမႈကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ(ENAC) မွ ကမကထ ျပဳလုပ္၍ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

6 days 22 hours ago
7,785 Hits

ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST)၏ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမွ သေဘာတူ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ျ...

6 days 23 hours ago
7,178 Hits

လက္ရွိအေနအထားက တ႐ုတ္က လက္မခံလုုိ႔ သူတုု႔ိ နဂုုိေနရာမွာ ျပန္လာေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုုိ႔ရဲ႕ အဓိက စုုိးရိမ္ပူပန္မႈက သူတိုု႔ရဲ႕ လံုုျခံဳေဘးကင္းမႈ စုုိးရိမ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္”

6 days 23 hours ago
18,440 Hits

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) တုိ႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္   ေတြ႔ဆံုေဆြးေ...

1 week 1 day ago
9,706 Hits

 ABSDF အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္က NCA ကုိ အျခား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ 

1 week 5 days ago
6,678 Hits

ေသဆံုးသူ ဂြမ္ဆုိင္းေအာင္၏ မိဘမ်ားကုိ တရားခံအား ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းသာ ခ်မွတ္ခဲ့မႈကုိ မေက်နပ္သျဖင့္ အရပ္ဘက္ တရားရံုးသုိ႔ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္...

1 week 5 days ago
13,597 Hits

လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွာ အားလံုးပါဝင္ေရးႏွင့္   ႏုိင္ငံေရး   ျပႆနာကုိ   ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျ...

2 weeks 6 days ago
6,720 Hits

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ အေထာက္အကူျပဳဖုုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ အလားအလာက တုုိက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္လာေနတယ္။

3 weeks 1 day ago
4,387 Hits

မန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ဘာသာေပါင္းစံု....................................

2 months 4 weeks ago
8,632 Hits

Pages