ေအာင္ျမတ္သူ

“မိမိတို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြကို လုပ္အားႏွစ္ဆတိုးၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အေနနဲ႔လည္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ နည္းပညာ ျဖစ္ေစ၊ ဘ႑ာေရး (ဒါမွ...

6 months 3 weeks ago
2,151 Hits

“အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ တာ၀န္ရွိတဲ့ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔ အတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္ေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့...

6 months 3 weeks ago
1 Hit

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါတီ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ညီလာခံတစ္ခုလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ ရက္ေတြဘာေတြ မသတ္မွတ္ ထားဘူး။ ခန္႔မွန္းေခ်ကေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ လုပ္ဖို႔ အဲ့ဒီဟာလုပ္လို႔ရွိရင္ ဘာေတြ လုပ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ဟာကို အေတာ္မ်...

6 months 4 weeks ago
1 Hit

" ဒီျပစ္ဒဏ္ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ ေတာင္းဆုိေနတာ ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကေတာ့ ဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း တစ္ဖက္ကေတာ့ သြားေနတာေပါ့”

7 months 2 days ago
1 Hit

“ဒီအဆိုကိုမွတ္တမ္းတင္တာနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအေနနဲ႔ အရည္အေသြးျမင့္ေအာင္ကၽြန္မတို႔ေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြ အပါအ၀င္ ေက်းရြာတစ္ရြ...

7 months 3 days ago
1 Hit

“ ဘာေၾကာင့္မေပးလဲ မသိဘူးဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီက ေျဖတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕ကလည္း လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကို ကိုယ္ မသိတာ မေလ့လာတာ ေပၚပါတယ္။

7 months 4 days ago
10,202 Hits

“တစ္ခါတည္း စားပြဲထဲမွာ ေဆြးေႏြးပါ ။ ဘယ္ေနရာမွာ မတူလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာ မမွ်တလဲ ။ ဘယ္လို ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမလဲ  အဲ့ဒီလို တခါတေလ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သည္းခံ စိတ္ရွည္ရွည္ သည္းခံရျပီးေတာ့ ညွိႏႈိုင္း...

7 months 1 week ago
824 Hits

တကၠသုိလ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေကာင္းမြန္ျပီး ေျမေနရာ အက်ယ္အ၀န္းရွိမည့္ ေနရာကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

7 months 2 weeks ago
1 Hit

ျဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း၏ ရုံးခ်ိန္းအား အပတ္စဥ္ ဗုဒၵၶဟူးေန႔တိုင္းတြင္ ခ်ိန္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္၆ ၾကိမ္ေျမာက္ရုံးထုတ္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။  

7 months 3 weeks ago
2,837 Hits

“ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အေနနဲ႔ ျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံး တစ္ရုံး၊ ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕မရဲစခန္းနဲ႔ ေတာင္ျပိဳ၀ဲ နယ္ေျမရဲစခန္း တုိ႔ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါတယ္။

7 months 3 weeks ago
961 Hits

Pages