ေအာင္ျမတ္သူ

ရုပ္တုေဆာက္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အေၾကာင္းၾကားစာကို ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ားမွ ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

2 months 3 weeks ago
935 Hits

“အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကေတာ့ ေတာ္ေတာ္လည္း အေျခအေနေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရွိပါတယ္။

3 months 1 day ago
1 Hit

"ဒီညီလာခံမွာၾကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမွာဆိုရင္ အထူးသျဖင့္  အေရးၾကီးတဲ့  ႏိုင္ငံေရးအရ Package ကိစၥမပါေသာ္လည္း  လူနည္းစု အခြင့္အေရး ၊ က်ားမ တန္းတူေရး ဒီကိစၥေတြကို ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွာ...

3 months 1 day ago
1 Hit

ကြ်န္ေတ္ာက ဒီအာမ၊ ကတိ ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ကြ်န္ေတာ္ေထာက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေပၚမွာ သုံးထားတဲ့ စာလုံးအသုံးအႏႈန္းေလးေတြ ရွိတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အပိုဒ္ခြဲေလးေတြဟာ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳ...

3 months 6 days ago
4,208 Hits

အထက္ပါ ကိုယ္စားလွယ္ (၈)ဦးက ၄င္း ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီလိုက္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

3 months 1 week ago
1 Hit

"လက္႐ွိအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ မူအားျဖင့္ေတာ့ ခြင့္ျပဳၿပီးပါၿပီ။ ဘယ္ေန႔မွာ စတင္က်င့္သုံးမယ္ဆိုတာကို ေၾကညာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆိုင္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီး ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနပါတယ္။...

3 months 2 weeks ago
1 Hit

စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီးအား တိုင္ၾကားခံထားရမႈမ်ားရိွသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျပီးေနာက္ ယင္းသို႔ တိုင္ၾကားခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ ေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

4 months 5 days ago
2,703 Hits

“ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ကြ်န္ေတ္ာတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္ျခာ အာဏာကိုထိပါးေနတဲ့ဟာ ဘယ္ေကာင္ ဘယ္သူထိပါးေနလဲ၊ ဘယ္လိုထိပါးေနလဲဆုိတာကို ကြ်...

4 months 1 week ago
4,029 Hits

“ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မလွိမ့္တပတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း ၊ မမွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေၾကာ္ျငာ ေနျခင္းဟာ စီးပြားေရး က်င့္၀တ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔ လည္း ညိႇစြ...

4 months 1 week ago
1 Hit

“၂၀၁၈ ဧျပီနဲ႔ ေမ ၊ ၂ လ အတြင္းမွာကို သတ္ျဖတ္ခံရတာကို ၁၁ ေကာင္ရွိလာပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ေတာဆင္ရိုင္းသတ္ျဖတ္မႈက တစ္ပတ္ကိုတစ္ေကာင္ ဓမၼတာ ေသဆုံးတာပါ အပါအ၀င္ေပါ့။

4 months 1 week ago
2,133 Hits

Pages