ေအာင္ျမတ္သူ

“လုပ္ငန္းသဘာ၀အေနအထားအရ လူသူေ၀းရာေနရာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ယုိင္လဲမသြားေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ခက္ခဲျခင္း စတဲ့ အကန္႔အသတ္ အတားအဆီးမ်...

1 month 1 week ago
2,007 Hits

အဆိုပါ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္သူက “အဂတိနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကင္းရွင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျဖဆိုခဲ့သည္။

1 month 2 weeks ago
4,534 Hits

“အထူးသျဖင့္လိုအပ္ခ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့  ေရာ္ဘာျခံရွင္ငယ္မ်ားရဲ႕ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းမွာ နည္းပညာ၊ မ်ိဳး၊ သုေေတသန နဲ႔ ေစ်းကြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို  ယခုထက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မ...

1 month 2 weeks ago
2,883 Hits

အဆုိပါျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း ၂မွာ ႏိုင္ငံေရးက႑အေျခခံမူ သေဘာတူညီ ခ်က္ ေလးခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ အေျခခံမူ သေဘာတူညီခ်က္ ၁ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑အေျခခံမူ သေဘာတူညီခ်က္ ခုနစ္ခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀...

1 month 2 weeks ago
1 Hit

“အဆုိပါ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ဧက ၁၀၀၀ ေျမေနရာကို ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အသင္းအမည္ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားရယူခဲ့ေသာ္လည္္း ဥပေဒပါသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း စိုက္ပ်ိဳ...

1 month 2 weeks ago
30,418 Hits

“ဘီယာႏွင့္ ၀ိုင္အပါအ၀င္ အရက္ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ ေဆးလိပ္၊ စီးကရက္၊ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးရြက္ၾကီးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရာင္းခ်မႈ ၊ ၀ယ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ...

1 month 2 weeks ago
3,224 Hits

“ဒါေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္ထက္မွာ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ၾကရမွာျဖစ္သလို မိမိတာ၀န္ယူစဥ္ကာလမွာလည္းပဲ ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳးေတြ ထပ္မတုိးလာေအာင္စီမံထိန္းသိမ္း ၾကရမွာလည္း ကိုယ့္တာ၀န္လည္း ျဖစ္ပါ...

1 month 2 weeks ago
4,148 Hits

ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ ႏွစ္ပတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအား စြဲတင္ထားေသာ အမႈမ်ားကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အသစ္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ျပည္ခရိုင္တရားသူၾကီး ဦးတင့္လြင္က ျပန္လည္စတင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္...

1 month 3 weeks ago
4,894 Hits

“ဒီအစိုးရ အေနနဲ႔က ျပည္သူ႔အသံကိုလည္းသိပ္ျပီး လက္မခံတဲ့သေဘာလို႔ ဒီလိုပဲ ျမင္ရမွာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ သူ လုပ္ခ်င္တာကိုပဲ သူလုပ္သြားတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီျဖစ္စဥ္ ဒီေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚမွာ ေတာ့ ျ...

1 month 3 weeks ago
11,674 Hits

“ တင္ျပပါ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ခ်ိန္အထိ ဥပေဒနဲ႔ အညီ တင္ျပႏိုင္တဲ့ ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မရိွတဲ့အတြက္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾ...

1 month 3 weeks ago
1 Hit

Pages