ေအာင္ျမတ္သူ

“ဒီအဆိုကိုမွတ္တမ္းတင္တာနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအေနနဲ႔ အရည္အေသြးျမင့္ေအာင္ကၽြန္မတို႔ေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြ အပါအ၀င္ ေက်းရြာတစ္ရြ...

2 days 19 hours ago
874 Hits

“ ဘာေၾကာင့္မေပးလဲ မသိဘူးဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီက ေျဖတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕ကလည္း လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကို ကိုယ္ မသိတာ မေလ့လာတာ ေပၚပါတယ္။

3 days 20 hours ago
9,521 Hits

“တစ္ခါတည္း စားပြဲထဲမွာ ေဆြးေႏြးပါ ။ ဘယ္ေနရာမွာ မတူလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာ မမွ်တလဲ ။ ဘယ္လို ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမလဲ  အဲ့ဒီလို တခါတေလ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သည္းခံ စိတ္ရွည္ရွည္ သည္းခံရျပီးေတာ့ ညွိႏႈိုင္း...

1 week 4 days ago
546 Hits

တကၠသုိလ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေကာင္းမြန္ျပီး ေျမေနရာ အက်ယ္အ၀န္းရွိမည့္ ေနရာကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

2 weeks 1 day ago
1 Hit

ျဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း၏ ရုံးခ်ိန္းအား အပတ္စဥ္ ဗုဒၵၶဟူးေန႔တိုင္းတြင္ ခ်ိန္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္၆ ၾကိမ္ေျမာက္ရုံးထုတ္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။  

3 weeks 1 day ago
2,132 Hits

“ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အေနနဲ႔ ျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံး တစ္ရုံး၊ ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕မရဲစခန္းနဲ႔ ေတာင္ျပိဳ၀ဲ နယ္ေျမရဲစခန္း တုိ႔ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါတယ္။

3 weeks 2 days ago
591 Hits

“ဒီေဒသအတြင္းမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရွိေသာသူဆိုရင္ သူ႔ေနထိုင္ခြင့္ရွိေသာ သူရဲ႕ အခြင့္အေရးရရမယ္။ အဲ့လို အသီးသီး အခြင့္အေရး ေတြရွိတယ္ ။ ဒါကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း   ျပတ္ျပတ္သားသား ျ...

3 weeks 3 days ago
1 Hit

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း၏ အမႈမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိခရိုင္ တရားရုံးတြင္ အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

4 weeks 1 day ago
2,665 Hits

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီႏွစ္ဖက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္- ျမန္မာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့အတိုင္းပဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး ၂လအတြင္းလက္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ရက္က ဒီေန႔ျဖစ္ပါတယ္။

1 month 16 hours ago
638 Hits

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုရွင္က မဲခြဲ အတည္ျပဳခိုင္းခဲ့ရာမွာ ၆ မဲျဖင့္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

1 month 1 day ago
2,711 Hits

Pages