ဘိုဘို မဇ္ဈိမ

ဓာတ်ပုံ - ဘိုဘို မဇ္ဈိမ
အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့ စုပေါင်းကာပြင်ဦးလွင်မြို့တွင်H1N1 အသိပညာပေး ကမ်ပိန်း ပြုလုပ် နေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ-ဘိုဘို

Pages