ေမမီ

စတင္ေျပးဆြဲမည့္ ယာဥ္လိုင္းအသစ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ နည္းပညာအေျချပဳ မွတ္တိုင္ေတြ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေခၚယူေနေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က  မဇၨ်ိမႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာသည္။

1 week 8 min ago
37,710 Hits

NLD ပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားလစာေငြမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စုေဆာင္းထားတဲ႔ ရန္ပံုေငြထဲမွ  က်ပ္သိန္း၂၀၀၀ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္သို႔ လွဴဒါန္းခဲ႔ျ...

1 week 1 day ago
10,995 Hits